Disleksi - Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, basit okuma, anlama, aritmetik hesap yapma, matematiksel mantık kurma ve yazılı anlatımda bozulma ile giden bir takım basit işlevlerde bozulma ile. Bu bozukluk zekâ geriliği, duygusal durum bozukluğu, kültürel farklılık ve gerilikle ifade edilemez. Öğrenme güçlüklerinin prevelansı geçtiğimiz 20 yıl içinde bu bozukluğun tanı almasına istinaden artmıştır. Öğrenme güçlükleri duygusal, davranışsal, sosyal problemlerle, en çok da dikkat sorunları ile birliktelik gösterir. Her ne kadar nörobiyolojik varsayımlar özgül öğrenme güçlüğünü açıklamada kullanılsa da genetik faktörlerin büyük oranda etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Çocuğun güç ve güçsüzlüklerinin erken tanınması ve müdahale edilip özel eğitime yönlendirilmesi akademik, sosyal, duygusal sorunlarda düzelmeye yol açması ve çocuğun hayat kalitesinin artması açısından önemlidir. Bu sebeple, bu bozukluğun tanınmasında ve eğtimsel ihtiyaçların düzenlenmesindeki artan ihtiyaç, bu çocukların hayatlarında anlamlı değişiklikler yapması açısından önemlidir.

Her türlü soru, görüş, önerilerinizi bize iletebilirsiniz.