Fizyoterapi Eğitim Programı

Erken Müdahale

RİSKLİ BEBEKLE VE ERKEN MÜDAHALE HAKKINDA GENEL BİLGİ:

Perinatal morbidite (Tanı konulan hasta sayısı) ve mortaliteyi (Genel populasyon içinde belli bir hastalığa bağlı ölüm sayısı) arttıran gebelikler riskli gebelik, herhangi bir olumsuz çevresel ya da biyolojik etmen nedeniyle gelişme geriliği gösterebilecek bebekler de “riskli yenidoğan” olarak tanımlanır.

Prematüre bebekler, normal zamanında doğan doğup düşük doğum ağırlıklı olan bebekler, doğumsal defekte sahip olan bebekler, yenidoğan yoğun bakımına ihtiyaç duyan bebekler bu grupta değerlendirilir.

Riskli bebekler sağlık profesyonelleri tarafından takip edilmesi gereken ve gözlem altında tutulması gereken bebeklerdir.

Nörogelişimsel açıdan risk altında olan bebeklerin erken tanınması; erken destek ve müdahale ile motor problemlerin optimal tedavisinin sağlanması açısından çok önemlidir.

RİSKLİ BEBEKLERDE ERKEN MÜDAHALE (FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON):

Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon, neonatal dönemden (oğumdan sonraki ilk ayı kapsayan devre) başlayıp 24 aya kadar uygulanan yaklaşımları içerir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarında temel amaç, beyin plastisitesinden kaynaklanan bu dönemlerde hızlı öğrenme yeteneğini kullanarak, normal fonksiyonel hareketlerin kazandırılması ve normal duyu girdisinin verilmesi, çocuğun fizyolojik ve anatomik yetersizlikleri ve çevresel sınırlılıkları içerisinde fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal açılardan olabilen en bağımsız seviyeye ulaştırılmasıdır.

Riskli bebeklerde erken rehabilitasyon programlarına doğar doğmaz başlamak gerekir. Bu programlar çocuğa özel pozisyonların, tutuş tekniklerinin öğretilmesini, dinamik aktiviteleri ve normal tonusun açığa çıkarıcı hareketleri içeren yaklaşımlardan oluşur. Hareketlerin sürekli tekrarı ile normal “duyu-algı-motor” hareket paternlerini kazandirma hedeflenir.

Gaziantep Fizyomer ekibi olarak Fizyoterapistlerimiz aileleri bu konuda ve ev yaşamında bebeğin pozisyonlenması, taşınması ve ne şekilde destekler verilebileceği konusunda bilgilendirir. Ailenin erken müdahale yaklaşımlarında çok büyük rol oynadığı bilinci ile baş role aileleri koyarak önce onları bilgilendirip eğitiriz. Bu sayede riskli bebeğin rehabilitasyonu sürecinde hızlı ve verimli bir yol kat etmiş oluruz.

Her türlü soru, görüş, önerilerinizi bize iletebilirsiniz.