Fizyoterapi Eğitim Programı

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisi bir ergoterapist/uğraşı terapisti olan Jean Ayres tarafından 1920 yılında ortaya atılmıştır. Jean Ayres büyüme çağında iken  günlük yaşamdaki duyusal girdilerle ilgili zorluklar yaşamış ve bu zorluklar onun yaşıtları gibi öğrenmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Çocukluğunda yaşadığı bu zorluklardan dolayı Ayres kendisi gibi günlük yaşam becerilerinde eksiklikler olan bireyleri anlamak için bu alanda çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Görme, İşitme,Dokunma,Tat,Koku,Denge ve Hareket duyumuz (Vestibuler duyu) ile Kas ve eklem duyumuz (Propriosepsiyon) gibi duyulara sahibiz ve anne karnından itibaren bu duyularımız ile çevreyi tanır ve adapte olarak fiziksel ve zihinsel gelişimimizi sağlarız. Çevremiz bize yapı ve şikilleri ile ilgili bilgiler yollar ve biz bu bilgileri duyu organlarımız ile alıp beynimizde işleyip öğreniriz. Beynimizin gelen duyusal bilgileri düzenlediği ve yorumladığı bu sürece Duyu Bütünleme denmektedir.

Dışarıdan gelen tüm bilgilerle, bilgiyi alma, yorumlama, kullanma ve uygun cevap oluşturabilme becerisi gelişir ve yaşamımızın her anında bu bilgiler ile yaşamımızı idame etme şansı buluruz. Çevresel etkenlerin alınmasında, işleyişinde veya kullanılmasında oluşan bir sorun olduğu zaman günlük yaşamımızda sorunlar yaşaybiliriz.

Özel gereksinimli bireyler bir çok sebepten dolayı çevreden gelen uyarıları doğru alamıyor veya işleyemiyor. İşleyebildikleri halde doğru cevap oluşturamama gibi bir durum da olabiliyor. Serebral palsi, Spina Bifida, Kas Hastalıkları, Brakial Pleksus, Down sendromu, otizm vb. zihinsel ve fiziksel problemlerde duyusal eksikliklerden kaynaklı hareket ve davranışlarda problemler gözlemlenebilir. Bizler bu eksiklikleri doğru tespit edip bireyi bu duyuların girdileri ile tanıştırıp öğreterek çıkan sonuçları düzeltebiliyoruz.

Farklı renklerde, farklı şekillerde, farklı kokularda, farklı eğimli yüzeylerde, farklı sertlikteki yüzey ve materyaller ile çocuklara uyaranlar verilerek çevre ve nesneler farklı duyu algı bölümlerine tanıtılıp öğretilir ve doğru cevap çıkması için çalışmalar yapılır.

Gaziantep Fizyomer Fizyoterapist ve Öğretmen ekibimiz Duyu Bütünleme temel prensiplerini göz önünde bulundurarak bireyin gereksinimlerini belirleyerek duyusal alanda da bireyleri destekleyerek rehabilitasyon sürecinde daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Her türlü soru, görüş, önerilerinizi bize iletebilirsiniz.