Fizyoterapi Eğitim Programı

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik rehabilitasyon, özel fiziksel ve zihinsel gereksinimli çocukların mümkün olan düzeyde yaşamlarında bağımsızlık kazandırılmasını hedefleyen multi disipliner çalışma gerektiren hassas bir alandır.

Çocuklar doğum öncesi, doğumsal, doğum sonrası veya genetik olarak bazı özel gereksinimlere ihtiyaç duyabilmektedir. Kimileri fiziksel kimileri zihinsel, kimileri de hem fiziksel hem zihinsel olarak desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duydukları desteği bireye sağlayan başta aile olmak üzere, çeşitli branşlardaki hekimler, fizyoterapistler, öğretmenler, ergoterapistler ve bir çok meslek grubunun bir araya gelerek bireyi fonksiyonel olarak en üst seviye taşımak Pediatrik Rehabilitasyon alanının en önemli hedefidir.

Geçmişte özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu konusunda çok az imkanlar ve bilgiler varken günümüz bilgi çağında imkanlar çok daha gelişmiş durumda. İletişim, bilgiye ulaşmak, alanında iyi ve deneyimli meslek elemanlarına ulaşmak gibi bir çok konu artık daha da kolaylaştı. Bu sayede multi disipliner çalışma ortamı sağlanmış oldu ve artık bireylerin rehabilitasyon sürecini daha verimli sağlayabilmekteyiz.

Gaziantep'te özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon sürecinde onlara geniş çaplı bir değerlendirme yapıp, gerektiğinde Uzman Hekimlere yönlendirerek onlardan da fikirler alıyor ve özel gereksinim duyan bireylerin kısıtlılıklarını gidermek ve onları en bağımsız hale getirmek için özenle çalışmaktayız.

Mesleki yenilikleri önemsiyoruz ve personellerimizi yenilikler konusunda teşfik ediyoruz. Özel gereksinimli bireylerin Eğitim ve Rehabilitasyon sürecini önemsiyoruz ve bu bireylerin doğru değerlendirilmesi için var gücümüzü veriyoruz.

Her türlü soru, görüş, önerilerinizi bize iletebilirsiniz.